ζάω

ζάω
+ V 144-113-93-102-102=554 Gn 1,20.24; 2,7.19; 3,20
to live Gn 1,20; to live, to pass one’s life Dt 12,1; to quicken, to give life [τινα] (semit., rendering Hebr.
חיה pi./hi.) Ps 118(119),37
ὕδωρ ζῶν springing or running water Gn 21,19; τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῇ εἰς γενεάς may their name live for ever Sir 44,14; ζήτω ὁ βασιλεύς long live the king! 1 Sm 10,24; βασιλεῦ, εἰς τὸν αἰῶνα ζῆθι oh king, may you live for ever! DnLXX 3,9; ζῶ ἐγώ as I live or I live! (semit., rendering MT חי־אני; oath formula) Nm 14,21; ζωῇ ζήσεται he shall surely live (semit., rendering MT יחיה חיו) Ez 3,21
*Jb 8,17 ζήσεται he shall
live -יחיה for MT יחזה he shall see? *Eccl 7,14 ζῆθι live-חיה for MT היה be, see also Ps 118 (119),149. 156
Cf. HELBING 1928, 76; KILPATRICK 1963=1990 25-26; 1977 = 1990 73-79 (esp. 75-79); 1983a =1990
146-151; LARCHER 1969 292-295.296; LEE, J. 1980a, 289-298; MARTINI 1974=1980 145-152; WEVERS
1998 221-222(Nm 14,21); →NIDNTT; TWNT
(→διαζάω, ἐπιζάω,,)

Lust (λαγνεία). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • ζάω — (Α) βλ. ζω …   Dictionary of Greek

 • ζάω — pres ind act 1st sg (parad form) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζῶν — ζάω pres part act masc voc sg ζάω pres part act neut nom/voc/acc sg ζάω pres part act masc nom sg (attic epic ionic) ζάω imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ζάω imperf ind act 1st sg (homeric ionic) ζέω boil pres part act masc nom sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζώων — ζάω pres part act masc voc sg (epic) ζάω pres part act neut nom/voc/acc sg (epic) ζάω pres part act masc nom sg (epic) ζάω imperf ind act 3rd pl (epic) ζάω imperf ind act 1st sg (epic) ζώω gu̲ie pres part act masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζωώσῃ — ζάω pres part act fem dat sg (epic) ζάω aor subj mid 2nd sg ζάω aor subj act 3rd sg ζάω fut ind mid 2nd sg ζωώσηι , ζώωσις making alive fem dat sg (epic) ζωόω impregnate aor subj mid 2nd sg ζωόω impregnate aor subj act 3rd sg ζωόω impregnate fut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζῆτε — ζάω pres imperat act 2nd pl (attic epic ionic) ζάω pres subj act 2nd pl (attic epic ionic) ζάω pres ind act 2nd pl (attic epic ionic) ζάω imperf ind act 2nd pl (attic epic ionic) ζέω boil pres imperat act 2nd pl (doric aeolic) ζέω boil pres subj… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζῇ — ζάω pres subj mp 2nd sg (attic epic ionic) ζάω pres ind mp 2nd sg (attic epic ionic) ζάω pres subj act 3rd sg (attic epic ionic) ζάω pres ind act 3rd sg (attic epic ionic) ζέω boil pres subj mp 2nd sg ζέω boil pres ind mp 2nd sg ζέω boil pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζῶον — ζάω pres part act masc voc sg (epic) ζάω pres part act neut nom/voc/acc sg (epic) ζάω imperf ind act 3rd pl (epic) ζάω imperf ind act 1st sg (epic) ζώω gu̲ie pres part act masc voc sg ζώω gu̲ie pres part act neut nom/voc/acc sg ζώω gu̲ie imperf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζωώσει — ζάω aor subj act 3rd sg (epic) ζάω fut ind mid 2nd sg ζάω fut ind act 3rd sg ζώωσις making alive fem nom/voc/acc dual (attic epic) ζωώσεϊ , ζώωσις making alive fem dat sg (epic) ζώωσις making alive fem dat sg (attic ionic) ζωόω impregnate aor… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζωώσω — ζάω aor subj act 1st sg ζάω fut ind act 1st sg ζάω aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) ζωόω impregnate aor subj act 1st sg ζωόω impregnate fut ind act 1st sg ζωόω impregnate aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ζῆσον — ζάω aor imperat act 2nd sg ζάω fut part act masc voc sg ζάω fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”